Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Josef Larm 1858-1939
 
  Biografi/historikk: Født 01.07.1858 - død 13.07.1939
Født i Mariestad, Sverige, død i Bergen. Tvillingbror av Benjamin L., sønn av Johannes L. (27.9,1815-) og Stine Kajsa Kihl (1818-), gift med Dagny Christiane Kahrs (20.6.1870-5.2.1926), 3 barn. Var først glassblåser, gikk deretter sammen med broren inn i manufakturbransjen, og ble så sammen med ham fotograf. De åpnet atelier "Brødrene Larm" i Veiten 5 i Bergen i 1886, var i 1891 i Veiten 1 og flyttet før 1895 til Smaastrandgaden 7. Var blant utstillerne på Bergensutstillingen 1898. I 1911 ble firmaet A/S og opphørte i 1912, hvoretter de flyttet til Store Markevei 13, hvor Josef opparbeidet en god forretning "Bergens Bromidanstalt", mer eller mindre et familieforetagende med svigerinnen Oluffa L. en tid som innehaver og med mange slektninger ansatt. Atelieret strøk med i Bergensbrannen i 1916, og det var slutten på fotografvirksomheten.

Virkesteder:
1886-1916: Bergen
1886-1891: Bergen; Veiten 5
1891-1895: Bergen; Veiten 1
1895-1912: Bergen;Smaastrandgaten 7
1912-1916: Bergen; Store Markvei 13
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Sverige
 
  Relaterte navn:
Bergens Bromidanstalt
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post