Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
T. O. Bakland ?
 
  Biografi/historikk: Begynte som fotograf i Tromsø 1890, og overlot i 1910 atelieret til Margot Hagerup. Drev husholdningshandel, og forsøkte seg også med salg av isenkram og symaskiner, men sluttet med dette i 1902. Omkring århundreskiftet hadde han dessuten tranbrenneri ved Nansens Plass. I 1905 begynte han å oppføre sin store bolig- og forretningsgård i Storgd. 81, oppførte også andre bygninger. Så forlot han fotograferingen for godt og ble Tromsøs første og største eiendomsmekler. Han fotograferte også på Fagernes ca.1905.

Virkested:
1890-1910: Tromsø; Ved Torvet og Storgd. 81
1905 ca: Fagernes
Namsos
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Vevelstad historielags fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post