Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johannes Markus Holmsen 1880-1959
 
  Biografi/historikk: Gift med Thora Sofie Udsigt (1887-1955). Var skuespiller omkring århundreskiftet, ble så fotograf og pressefotograf og fotograferte meget fra det gamle Christiania. Han tok også en mengde bilder i Eidsvold og omegn og utga en bok "Eidsvold i bilder", som eies av Eidsvold Museum. Laget dessuten postkort. Han var kjent som Foto-Holmsen.

Virkesteder:
1903: Aurskog-Høland
1910-0000: Oslo; Pilestredet 15b
1913: Aurskog-Høland
1914-0000: Oslo; Ullevålsveien 1
1916: Aurskog-Høland
0000-0000: Oslo; Torget 9
  Kilder: Kilde:
Norske fotosamlinger
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Johannes Holmsen
     Fotoarkivet ved Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Eidsvollsamlingen
     Fotograf Johan Granlys fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post