Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjørn Owe Holmberg 1959-
 
  Biografi/historikk: Reportasjefotograf. Medlem av Frilansklubben/NJ.
Bosatt i Kongsberg. (2002) Medlem av Samfoto.

Virkested:
1979-0000: Vollen; Øvre Elnesvei 22
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989.
Hanne Holm-Johnsen, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post