Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Halfdan Holm 1888-d.
 
  Biografi/historikk: Født 13.11.1888. Startet firma i Harstad 1909, som han 1.2.1919 overlot til E. Slagstad. Firmaet i Tromsø har vært drevet med firmanavnet "Fotomagasinet Halfdan Holm". Han har vært formann i Fotografenes prøvenemnd i Tromsø.

Virkesteder:
1919 ca: Tromsø
1946-0000: Tromsø
1909-1919: Harstad
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post