Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Andreas Holm 1815-1894
 
  Biografi/historikk: Født og død i Trondhjem. Bodde foruten i Trondhjem flere år på Øvre Sandfærhus i Stjørdal. I Adresseavisen 7.8.1849 sto følgende: "En Ven af opfindsom Flid tror herved at burde underrette sine Medborgere om at Hr. Lieutenant Holm der allerede længe er bekjendt som Maler, nu endelig efter flere Aars rastløs Flid er kommen i det rene med Daguerreotypien, og han leverer Portraiter der i Godhed kappes med fremmede Kunstneres Arbeider af dette Slags, og hvori det desuden synes som Hr. Lieutenanten gjør Fremskridt næsten for hver Dag han udfører denne Operation". Daguerreotypist Holm er trolig identisk med den senere kaptein Andreas Holm, som tok avskjed som offiser i 1876. Han er kjent som kunstmaler og karttegener, og har bl.a. tegnet kart over Trondheim og Bymarka.

Virkested:
1849: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990.
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Sande) (etter info fra eldre fotoregister 1992-2004)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post