Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olav Einar Hjertnes 1933-
 
  Biografi/historikk: Født 26.03.1933 i Selje i Nordfjord. Sønn av fotograf, senere bankkasserer, Alfred Hjertnes og Aslaug Tefre. Gikk i lære hos fotograf Lystad, Ørstavik i 3 år, og hos fotograf Benkow, Moss i 1 år. Dansk Fotografisk Forenings Fagskole, København. Sv.brev 1953, håndv.brev 1955 i Moss. Overtok i 1955 Atelier Benkow, Moss etter fotografmester Jo(sef) Benkow.

Virkesteder:
1970 ca-1979 ca: Ulsteinvik
1955-0000: Moss
  Kilder: Kilder:
Skjema 05.10.1992
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Ulsteingruppens fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post