Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Trygve Bakke 1909-?
 
  Biografi/historikk: Født 19.09.1909. Kristiansand Haandværkerforening 1847-1947 nevner ham som "den fotograf på Sørlandet som først brukte elektrisk lys".

Virkested:
1914-1940 ca: Kristiansand
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Christiansand
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post