Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen 1869-1941
 
  Biografi/historikk: Født 14.10.1869 på Fyen, død 27.12.1941.Sønn av fotograf Jens Rasmussen (ca. 1841-), begynte som læregutt hos faren i Assens. Kom til København i 1893, bestyrte forskjellige forretninger der og begynte egen forretning ca.1894. Giftet seg samme år. 5.6.1896 kom han til Christiania som operatør hos Borgen og overtok i 1898 Axel Leverins firma, averterte i 1899 at han leverte avtrykk av Leverins plater. Han hadde enerett på fotografering av begivenhetene i 1905 på nært hold, som f. eks. Kong Haakons ankomst, og var med på Kroningsferden i 1906 som fotograf. Drev også kunstforlag. Fra 1907 var han en tid sammen med Ernest Rude i firmaet "Rude & Hilfling", men overlot dette i 1910 til Rude og reiste til Trondheim. Her startet han atelier i Søndre Gade og var lærer ved fotografskolen ved Trondhjems Fagskole. Diverse medaljer i gull og sølv. Ble i 1934 æresmedlem av Nordenfjeldske Fotografers Kreds, som han var en av stifterne av og i 1937 æresmedlem av Norges Fotografforbund. Firmaet ble i 1943 overtatt av sønnen Skjold, som senere gikk i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S. Melhuus gikk ut av firmaet etter kort tid, og det opphørte før 1968.

Virkesteder:
1910-1941: Trondheim; Søndre Gade
1896 ca-1910: Oslo; Stortingsgaden 14 (og 16)
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norsk fotografisk tidsskrift 18(1929) : 8, s.96 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 15-16 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Danmark, Norge,
 
  Relaterte navn:
Rude & Hilfling
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Hilfling-Rasmussen
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Sør-Senja museums fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Teatersamlingens fotografier
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post