Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sophi(e) Lagercreutz ?
 
  Biografi/historikk: To bilder fra Moss datert 1880 i Fredrikstad Museum.

Virkesteder:
1880 ca: Moss
1880 ca: Fredrikstad
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Fredrikstad museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post