Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Daniel Sakarias Abelsen 1871-1931
 
  Biografi/historikk: Født 22.02.1871 i Trondenes, død 20.06.1931. Etablert 1901. Skal ha fotografert i Birtevarre Gruber ca. 1905-15, sammen med baker og fotograf Ebeltoft fra Tromsø.

Virkested:
Senja; Bestebostad pr. Lundenæs.
1901-1917 ca: Bardu.
1901-1917 ca: Gryllefjord.
1905 ca-1915: Birtevarre Gruber.
1918: Sallangsverket.
1921 ca-1925: Harstad.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Jens Rockmann-samlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post