Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Augusta Herrlin 1861-0000
 
  Biografi/historikk: Født 06.06.1861 i Sverige. Forretningen opphørte 1927 og ble avviklet av fotografmester Aksel Larsen.

Virkested:
1890-1927: Oslo
0000-1890: Skien; Prindsens Gade
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997.
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post