Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Per P. Herdenberg 1870-1936
 
  Biografi/historikk: Født 05.06.1870 i Sverige.Tatt bilder av Ålesund. Herdenbergs fotografier finnes ved Ålesunds museum og ved Oslo museum, avd. Bymuseet

Virkesteder:
1900 ca-1936: Oslo
1902 ca: Oslo; Oslo Gade 22
1904 ca-1930 ca: Oslo; Kongens Gade 13
1930 ca-1936 ca: Oslo; Gøteborgsgade 19
0000-0000: Ålesund, 1501
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Oslo Bymuseum, 1995.
Upublisert materiale ved Preus museum (2011), (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sarpsborg kommunes fotosamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Aalesunds Museums billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post