Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Andersen Bakke 1897-1969
 
  Biografi/historikk: Sønn av låsesmed og gardbruker Anders Olsen Bakke, f.1860 og Anna Rasmusdotter, f. i Naustdal 1862. G. m. Marta Samuelsdotter, f. i Hjelmeland 1893. Bakke var småbruker ved siden av å være fotograf. Han gikk på Nesna lærarskule en kortere tid, men måtte slutte på grunn av sykdom. Han gikk i fotograflære hos Isak Hellebust i Nordfjordeid, og begynte som selvstendig fotograf i 1921. Den første tiden hadde han fotoatelier hjemme hos seg selv, og reiste rundt i Nordfjord og på Sunnmøre med fotoutstyret på sykkel. Det ble mange strabasiøse turer, men han var populær til å ta gruppebilder, særlig konfirmantkull og bryllupslag. Senere etablerte han seg med fotoforretning i Nordfjordeid sammen med sønnen. Det er sønnens barn som nå har overtatt forretningen, og en sønnesønn har sitt daglige arbeid der (1977). Lars R. Lunde i Hornindal har tatt vare pa ca. 8-900 filmer og plater etter ham, de fleste i meget dårlig stand.

Virkested:
1921-1969: Nordfjordeid
1921-1969: Naustdal i Sunnfjord
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post