Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arne Kaada 1926-
 
  Biografi/historikk: Overtok i 1953 det firmaet som Waldemar Eide hadde startet i 1906 (1904). I 1967 gikk han sammen med Harry Nor-Hansen og flyttet til Klubgaten med firmabetegnelsen "Kaada & Nor-Hansen". Dette kompaniskapet varte i 7 Śr, og fra 1974 fortsatte Kaada firmaet alene, mens Nor-Hansen startet nytt firma i Olav Kyrresgate 2.

Virkesteder:
1953-0000: Stavanger
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fagfoto 11(1974) : 9, s. 266-269
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Kaada & Nor-Hansen
  Arkiv/samling:
     Byarkivet i Stavanger, Formannskapet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post