Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Kørner 1849-1936
 
  Biografi/historikk: Født 22.06.1849 - død 16.05.1936
Født i Hamburg, død i Kristiansand. Sønn av hattemaker Heinrich K. og Christine Jungjohan (bror av H. L. S. K. ), gift med Inga Jensine Halvorsen (18.08.1857-05.01.1937). Kom først til Bergen ca. 1877 etter å ha deltatt i den fransk-tyske krig i 1870, slo seg så ned i Stavanger med filialer i Christiansand og Halle i Tyskland. Han ble norsk statsborger 03.07.1903. Fotograferte også under kroningen i Trondhjem i 1906. Sølvmedalje i Stavanger 1883 og 1892, i Christiansand 1885, København 1888 og Paris 1889. Var en av stifterne av Stavanger Fotogr. Forening i 1906. Brukte fra 1878 atelieret Kirkegaten 21 i Stavanger. Kjøpte Kirkegaten 30 og bygde i 1887 stort atelier der, og ble en av byens mest besøkte fotografer. Filial i Kristiansand. Formann i Stavanger Haandverk- & Industriforening 1901, 1912, 1913 og 1914. Avviklet firmaet i Stavanger under første verdenskrig. Flyttet i 1924 til Kristiansand. Medlem av Fotografernes forening 1916.

Virkesteder:
1878-1915 ca: Stavanger; Kirkegaten 21 og 30
1883 ca-1936 ca: filial i Kristiansand; Brogaden, Tollbodgata
1906: Trondheim
1877: Bergen
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
     Odd Noregers fotosamling
     Time fotosamling
     Byarkivet i Stavanger, fotosamling
     Fotosamlingen ved Kvitsøy I.L. / foto & historie
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post