Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Karen Kristine Henriksen 1865-1940
 
  Biografi/historikk: F?dt i Arendal, d. i Oslo. Datter av smed og kj?bmann Salve H. (1824-1910) og Ingeborg Severine J?rstad. Begynte ca. 1890 fotografforretning p? Str?msbon?set sammen med broren Ole Andreas. I 1893 ble ogs? broren Svend J?rstad Henrichsen med i firmaet, og i 1895 kj?pte de hus i Barbu og flyttet dit. De solgte eiendommen ca. l900 og Karen Kristine flyttet til Stavanger, hvor hun i 1901 startet firmaet "Henriksen & Co." sammen med Hakon Johannessen, som i 1908 overtok firmaet alene. En tid etterp? drev hun for seg selv, men solgte i 1913 firmaet til fotograf J.W. Eskildsen. Hun flyttet senere til Oslo. Sammen med Johannessen var hun en av stifterne av Stavanger Fotografers Forening i 1906.

Virkesteder:
1895-1900 ca: Barbu
1901-1913: Stavanger;?stervaag, Ved Parken identisk med Ladegaardsveien 557, senere Kongsgd. 28, ogs? Kongsgaden 28, vis a vis Parken
1890 ca-0000: Arendal, Str?msbon?set
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Risa, Lisabet. Dei f┐rste kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012). www.fotonettverk-rogaland.no
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post