Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Henriksen 1893-1942
 
  Biografi/historikk: Født i Risør 15.05.1893, død 1942. Sønn av en skipsfører. Kom med familien til Stavanger i 1908. Henriksen utdannet seg først som bokbinder hos sin svoger, Gustav Paulsen, men ble tidlig fanget opp av fotokunsten. Han studerte fotografi i København og Tyskland, deretter arbeidet han som omreisende selger for fotoforretningen Nerlien i Oslo. Drev en periode Fotocentralen, som den gang leverte alle bilder til aviser og andre bildemedier. Han fikk et navn som pressfotograf, og startet eget fotofirma i Oslo, Henriksen og Steen. Dette drev han i syv år. Han drev uten næringsbrev og ble anmeldt for ulovlig næringsdrift. Deretter vendte han tilbake til Stavanger, der han startet firmaet Fotohuset i 1929. I de siste årene av sitt liv drev han en liten spesialforretning i Steinkargaten. Samtidig med driften av firmaet leverte han en rekke gode reportasjebilder til Stavanger Aftenblad, og han ble snart anerkjent som en meget habil pressefotograf også her.
Henriksen var redaktør av tidsskriftet Foto-Revy, organ for fag- og amatørfotografi utgitt av J.L. Nerlien, fra det første nummeret i juli 1921 til det femte nummeret i 1922. Han var en av stifterne av Oslo Kamera Klub (OKK) og formann i klubbens fire første år. Hans erfaringer med amatørfotografforeninger fra sitt Københavnopphold, gjorde at han var helt sentral i organiseringen av OKK, i klubbaktiviteter og i utarbeidelsen av klubbens møteprogram. Utnevnt til æresmedlem av OKK 1931.
Han tok initiativet til å starte amatørfotoklubb også Stavanger. I København fikk han gullmedalje for beste amatørfotografi.

Virkesteder:
1929-1942: Stavanger
1922 ca-1929 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Stavanger Aftenblad 01.09.1993.
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Svinningen, Tone: Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! nr. 8, NFHF Oslo 2002 (Kilde for Henriksens biografi oppgis til nekrologer i Stavanger Aftenblad 30.05.42 og Morgenbladet 02.06.42)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Henriksen & Steen (1922-1964)
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Hans Henriksen (BySt 1989/6 - 1989/10)
Fotoarkivet etter Henriksen & Steen
     Byarkivet i Stavanger, Formannskapet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post