Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Emilie Henrichsen 1877-1954
 
  Biografi/historikk: Født 23.08.1877 i Vadsø, død 1954 samme sted. På begynnelsen av 1900-tallet gikk hun i lære hos fotograf Alf Schrøder i Trondheim. Hun studerte også retusj i Danmark. Tilbake i Vadsø drev hun som fotograf fra samme adresse som Jasper Soini. Muligens overtok hun hans fotoutstyr da han reiste fra Vadsø. Brukte blindtrykk på forsiden av kartongen. Etter 1925 og frem til krigen drev Emilie Henriksen kolonialbutikk. Hun er representert i Finnmarksbibliotekets billedsamling

Virkested:
1905 ca-1911: Vadsø
  Kilder: Kilde:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Ruija kvenmuseum - Vadsø museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post