Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Elisabeth Helmer 1854-0000
 
  Biografi/historikk: Født 24.10.1854 i Grimstad, datter av besiktigelsesmann H., utdannet hos Louise Abel. Hun utdannet selv flere elever, og en av dem, Gunhild Larsen, ble hennes kompanjong i 1902 og overtok firmaet i 1912. Elisabeth Helmer var bystyremedlem, meget sosialt interessert og en av stifterne av og styremedlem i Grimstad avd. av Landskvindestemmeretsforeningen og dens etterfølger Kvindernes Klub.

Virkested:
1896-1912: Grimstad
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne. Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotograf Ivar Fløistads samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post