Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Julius Bagstevold 1860-1935
 
  Biografi/historikk: Amatørfotograf. Sønnen, banksjef Kaare B., har tatt vare på ca. 100 av farens plater.

Virkested:
Horten
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Hans Julius Bagstevold
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post