Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Samson Helgevold ?
 
  Biografi/historikk: Helgevold hadde ikke profesjonell fotografutdannelse, men tok på seg oppdragsfotografering i byen (Stavanger), og drev fotobutikk i Kirkegata. Hadde gått i lære hos W. Eide.

Virkested:
1905 ca-1945 ca: Stavanger; Kirkegata 23
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989.
Skjema fra Statsarkivet i Stavanger, 07.02.1987.
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter Samson Helgevold (1983/32)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post