Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Helgesen ?
 
  Biografi/historikk: Ansatt hos Nyblin i Skien.

Virkested:
1928-1930: Skien
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post