Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
T. H. Backlin 1875-1941
 
  Biografi/historikk: Født 24.09.1875 i Christiania, død 1941 i Oslo. Var eneberettiget fotograf ved Sandefjord Bad. Forretningen brente i Sandefjords bybrann 16. mars 1900, men han skaffet seg hurtig nye lokaler. Da også disse gikk opp i røk, flyttet han til Kristiania hvor han etablerte seg i Alfheims lokaler i Pilestredet. (Kristianie Røntgeninstitutt). Var formann i Fagfotografenernes Forening 1905.

Virkested:
1901 ca-1914 ca: Oslo
1890 ca-1900 ca: Sandefjord
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post