Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Friele Backer 1907-1947
 
  Biografi/historikk: Backer deltok som fotograf under de allierte styrkenes invasjon i Normandie på D-dagen, 6. juni 1944. Han arbeidet før krigen som fotograf på cruiseskipet Stella Polaris. I 1941 måtte han flykte til England og ble ansatt som fotograf ved informasjonskontoret til den norske regjeringen i London. Her arbeidet han sammen med Per Bratland.

Virkesteder
1941-1944: London
1944-0000: Finnmark
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
     Okkupasjonshistoriekomiteens fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post