Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Krum 1818-1882
 
  Biografi/historikk: Født 15.02.1818 - død 03.10.1882
Født i Bergen, død i Trondhjem. Sønn av sorenskriverfullmektig Jacob Andreas K. (1781-1847) og Mette Helene Heiberg Schriver (1790-1835), g. 1) i 1859 m. Betzy Catharine Haabjørn (1822-71), datter av James Christian H. O, gift 1) med Dorothea Hennum, 2) i 1872 med Ragnhild Olsen (1847-), datter av Johannes O. og Anne Arnesdatter, 1 sønn. Etter en tids utdannelse i Tyskland begynte han som daguerreotypist i Bergen 1852, var en tid i kompaniskap der med C. C. Wischmann ("Wischmann & Krum"). I 1854 slo han seg ned i Trondhjem. Der var han en tid i kompaniskap med August Nielsen ("Krum & Nielsen"). Det har vært vanskelig å få helt nøyaktige opplysninger om ham. Ifølge en kilde skal han 14.8.1875 ha overlatt atelieret i Nordre Gade 6 til O. Frost, men ifølge en annen opplysning fortsatte han helt til sin død i 1882, hvoretter enken fortsatte firmaet til 1892. Forklaringen kan muligens være at det kan ha vært 2 fotografatelierer i Nordre Gade 6. Firmaet ble ifølge "Fotograf Schrøder", Trondheim, overtatt av Ludv. M. Bach i 1893 og av Alf Schrøder i 1907. Krums arkiv helt fra 1855 er deponert i Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek, ca 6.800 glassplater.

Virkesteder:
1854-1865 ca: Trondheim ; Munkehougsveiten 3
1865-1882 ca: Trondheim; Nordre Gade 6
1852-1853: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Frå fotografiets barndom i Trondheim. Del 1: Tre byprospekt tatt av Hans Krum ca. 1854, Norsk Fotohistorisk Årbok 1983/84
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Krum & Nielsen
  Arkiv/samling:
Fotograf Hans Krums arkiv
     Ruija kvenmuseum - Vadsø museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post