Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Heinrich Adolf Christel Theodor Bachmann 1873-1956
 
  Biografi/historikk: Født i Gøttingen 29.09.1873, død i Moss 24.04.1956 (iflg. familie). Sønn av Fritz B. og Johanne Frühe, g. 1899 m. Marie Mathisen, 2 sønner, 4 døtre. Sv.pr.i Stettin 1892, arbeidet i Tsjekkoslovakia 1893, kom til Norge 1894 og arbeidet hos C. G. Rude, deretter bestyrer av H. Ingebergs forretning 1896, arbeidet også hos fotografene Borgen og Anderson. 1.4.1909 overtok han Karen Bratlis forretning i Moss, og drev denne med firmabetegnelsene "Bratlis Efterf. Th. Bachmann" og "Th. Bachmanns Fotografiske Atelier". Lærte portrettmaling i München i 1896, og har malt alle presteportrettene i Vestby og Moss kirker. I 1914 averterte han at han i mai 1915 ville avholde "Kursus i kolorering av fotografier, muligens også et kursus i direkte oljemaling av portræt- og landskab av et par dagers varighed".

Virkested:
1909-1948 ca: Moss; Torvgaarden
1909-1948 ca: Moss; Gudesgd.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Moss Avis 29.12.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Bratlis Eftf., Th. Bachmann
  Arkiv/samling:
     Arkiv etter Th. Bachmann
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post