Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Louise Abel 1841-1907
 
  Biografi/historikk: Født i Goldberg 05.11.1841. Datter av Ludwig Gustav Kleffel. (1807-85), "Forfatter af photographiske Lærebøger" og Emilie Fredenhagen (1816-95), g. (i 1864) m. fotograf H. H. Abel. 28.april 1864 "aabnede de uden ringeste capital photographisk Atelier og Handel med photographiske Articler" i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania. I 1865 var adressen også Østre Gade No. 18. I 1872 flyttet firmaet til Prindsens Gade 11, og i midten av 1880-årene til Carl Johans Gade 45. H. H. Abel viet seg etterhvert for arbeidet med kjemikalier, kunsthandel og fotografiske artikler, mens Louise A. drev atelieret. Hun startet også kunstforlag og produserte bl. a. gode norske julekort for å utkonkurrere de dårlige utenlandske. Dette ble utskilt fra bedriften i 1911 med Louis Abel som direktør, eksisterte fremdeles i 1977. Atelieret ble i 1890 solgt til Sine Kraft fra Ålesund. som hadde arbeidet der (siden 1882). Hun drev det med firmabetegnelsen:"L. Abel & Co., Indehaver Sine Kraft". Fotograffirmaet har brukt mange signaturer på sine bilder fra starten av:"Abel & Larsen", "H. Abel", "Abel & Co.", "L. Abel & Co.", "Louise Abel & Co.", "Louise Abel & Comp.". Bronsemedaljer Christiania 1883 og Scheweningen 1892. Mention honorable Drammen 1873 og Wien 1878.

Virkested:
1864-1890: Oslo
  Kilder: Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Abel & Co
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post