Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sverre Heiberg 1912-1991
 
  Biografi/historikk: Født i Elverum 04.07.1912, død 1991. Familien flyttet til Oslo i 1924 og etter eksamen artium i 1932 gikk Heiberg i fotograflære. Pressefotograf, var med og startet Norsk Pressebyrå som han drev fra 1932 til han i 1936 ble ansatt i Dagbladet. Her var han resten av sitt yrkesliv frem til 1988. Var under krigen i Aftenposten og NTB da Dagbladet ble stoppet. Hans arkiv ble overtatt av Oslo Bymuseum i 1989.

Virkested:
1932-1989: Oslo
  Kilder: Kilde:

Fotografi 16(1981) : 1, s. 52-53
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986.
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 3, s. 22 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Del av fotoarkivet etter Sverre Heiberg
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post