Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Knut Jonsson Hedde 1857-1938
 
  Biografi/historikk: Bonde, fotograf, hardingfelespiller og meget politisk, sosialt og religiøst interessert. Han etterlot seg ca. 1.500 bilder og glassplater, mest fra Hylestad, men også fra resten av dalen, utført med meget primitive apparater. De gir et bilde av armotets og slitets liv på landsbygden i Norge før 1. verdenskrig, og ble bl. a. benyttet av Paal-Helge Haugen i en TV-reportasje i 1972, se Programbladet 1972, nr 8. Samlingen finnes nu i Setesdalsmuseet i Rysstad. Ifølge en artikkel i Aftenposten, september 1978, skulle denne fotografisamlingen først være solgt til en mann på Jæren, men den ble oppsporet og kjøpt tilbake til museet for kr. 15.000.

Virkested:
1890 ca-0000: Setesdalen
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Knut Jonsson Heddi
     Valle folkebiblioteks fotosamling
     Leonhard Jansens fotosamling
     Sørfoto A/S, Kalenderforlag & Bildearkiv (uten navn I)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post