Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Frederik Ulrik Krogh 1804-1882
 
  Biografi/historikk: Født 20.02.1804 - død 06.12.1882
Født i Skudesnæs, død i Bergen. Sønn av sogneprest Fredrik Arentz K. (28.10.1769-18.8.1845) og Valentine Birgitte (Benedicte) Marie Lasson (Larsen) (1775-8.7.1852), gift 1833 med Elise Mathilde Cronholm (10.9.1812-6.6.1859), datter av marinelege i Carlscrona Adolph Michacl C. og Hedvig Gustava Müller, 10 barn, hvorav 7 vokste opp. Utdannet opticus, ble i 1832 justermester i Bergen. Var en av Bergens første daguerreotypister (Bendixen var sannsynligvis den første). Allerede i 1840 viste han en daguerreotyp forestillende Barrière de la Chapelle ved Paris i Bergens Kunstforening. 24.8.1844 averterte han i Bergens Stiftstidende no. 68 at han om få dager "er istand til at levere Daguerreotyp-Portraiter", samtidig som Neupert også var ankommet til Bergen og averterte. Disse to hadde en avisfeide. Averterte i august tre ganger i Stavanger Amtstidene og Adresseavis at han skulle komme til Stavanger "..., for der at optage Portraiter". Han kom dog ikke til Stavanger før i april 1845. Var den første som praktiserte Daguerres metode i Stavanger, sommeren 1845, da han tok portretter på distriktslege Løwolds landsted Kannik.

Virkesteder:
1844-1845: Stavanger
1844-1848 ca: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet. 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post