Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olaf Kosberg ?
 
  Biografi/historikk: Sønn av en slakter. Etter å ha virket som fotograf på Røros (ca. 10 år) flyttet han til Molde og ble slakter der.

Virkesteder:
1890-1905 ca: Røros
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post