Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Struck Aune ?
 
  Biografi/historikk: Sønn av Peder Claresius A. og Petronelle Struck. I 1895 overtok han den forretningen i Portland som broren Peder 0. hadde startet ca. 1886 og som han tidligere var blitt medarbeider i. Hvorvidt han også har fotografert hos broren i Trondhjem er usikkert.

Virkested:
1890-1900: Portland, Oregon, USA
Trondheim (muligens)
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post