Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Dimitri Koloboff 1894-1983
 
  Biografi/historikk: Født 23.10. (11.10 i juliansk kalender)1894 - død 25.01.1983
Født i Russland. Artium, kunstakademi og krigsskole. I lære hos Nicola Perscheid, Berlin,Tyskland. Ansatt hos Selmer Norland i Oslo 1921-1927. Sv.pr. Oslo 1927, håndv.br. Sandefjord 1928. Overtok 1.4.1927 det firmaet i Sandefjord som var startet av Fred Hansen i 1910 (inkl. Hansens arkiv) og drev det til 1973, da han solgte det til Anne Thorsen. Medlem av Norske fotografers landsforening 1927.
[Kildene oppgir forskjellige årstall for Koloboffs fødsel. Opplysningene gitt her baserer seg på Mørk, Sidsel: Pappa - en russisk flyktning. 2010]

Virkesteder:
1927-1973: Sandefjord
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 16(1927) : 7, s. 84
Norsk fagfoto 4(1967) : 5, s. 95
Preus Fotomuseum. Catalogue. Horten 1976
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 4, s. 43 (90 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 69(1983) : 2, s. 35 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Mørk, Sidsel: Pappa - en russisk flyktning. 2010
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Dimitri Koloboff
     Vestfold Fylkesmuseums fotosamling
     Sandefjordmuseenes fotosamling
     Sørlies fotosamling
     Gamle Sandefjord
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post