Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nelly Westby Knutsen 1894-1984
 
  Biografi/historikk: Født 11.03.1894 - død 1984
Født i Christiania . Datter av ing. H. P. Hansen og Emma Westby, gift med Reidar K. (28.11.1903-), sønn av Andrine og Ivar K., 1 sønn, 1 datter. Utdannet hos J. B. Carlsen i Christiania i 3 år, arbeidet hos Eivind Enger og Schwartzmann. Sv.pr. 1923, håndverksbrev i 1933. Overtok i 1923 det atelieret på Gjøvik som Hilda Julin hadde startet i 1888. Senere ble hennes mann, Reidar Knutsen, medarbeider, og de utvidet firmaet til også å omfatte fotohandel. I 1972 ble hun æresmedlem av Oplandenes Fotograflaug.

Virkesteder:
1933-1973: Gjøvik; Storgt. 10
1923-1933: Gjøvik; Storgt. 12
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Hedmark og Oppland Fotograflaug 60 år, 1979
Norsk fagfoto 10(1973) : 6, s. 158
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1983) : 2, s. 38 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Nelly Westby Knutsen (og Hilda Marie Julin?)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post