Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Tjærand Knudsen 1848-d.
 
  Biografi/historikk: Født 23.03.1848
Født på gården Høyland i Nærbø, Hå kommune, på Jæren. Het egentlig Tjærand Nærland. Overtok i 1868 Thykiers atelier sammen med Ludvig Foss. De kalte seg H. P. Thykiers Eftf. Etter Foss død i 1873 bygde han nytt atelier i familiens hus Bergelandsgaten. Brukte snart sitt eget navn som firmamerke forkortet til T. Knudsen. Meget søkt av jærbuer i 1870-årene. Broren Karsten Nærland var en tid medhjelper. I 1881 flyttet han til sitt tidligere atelier i Kirkegaten, men virksomheten ble avviklet ca. 1884.

Virkesteder:
1873 ca-1881: Stavanger; Bergelandsgaten 33
1881-1884 ca: Stavanger; Kirkegaten 3
1868-1873 ca: Stavanger; Kirkegaten 3
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post