Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
O.F. Knudsen ?
 
  Biografi/historikk: Utlært litograf, begynte å daguerreotypere i Christiania allerede i 1840. Kalte seg først artist, senere daguerreotypist. I "Den Constitutionelle" averterte han 14.1.1842 sin utstilling av "Lysbilleder paa Sølvplader" i "Kjøbmand Lindboes Gaard paa Torvet" i markedstiden. Utstillingen skulle vare fra 30.1. til 6.2., men ble forlenget til 17.2, hvilket skulle tyde på at den gjorde lykke. 19.2.1843 averterte han i "Den Constitutionelle" at han 20.2. ville åpne "Atelier i Bureauchef Bergs Gaard ved siden af det Nye Universitetet i Østre Gade". Averterte også 2.3. og 23.3. Han var Norges første portrettfotograf, og det var han som tok det bildet av Henrik Wergeland som figurerte på våre lOO-kronesedler. Originalen ser ut til å være kommet bort. Han var trolig den første som fremstilte daguerreotypier i Norge (høsten 1840 - prospekt av Slottet ved Christiania, tatt fra Akershus). Han tok også en rekke prospekter fra distriktet rundt Christiania.

Virkesteder:
1843: Oslo; Bureauchef Bergs Gaard ved siden af det Nye Universitetet i østre Gade
1857: Oslo; Raadhusgd. 14
1860 ca: Oslo; Nordre Slotsgd. 5
1840-1861: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post