Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Conrad Adelst. Knudsen ?
 
  Biografi/historikk: Muligens dansk. Læretid i Frankrike, var en kort tid i 1847 daguerreotypist i Bergen med atelier hos "Mad. Berle paa Sukkerhuset". Han ga også undervisning i daguerreotypering, kopierte oljemalerier og averterte at han "overlægger Daguerreotyp-Portraiter med Farve". 16.7.1848 bekjentgjør han i Morgenbladet at han "efter længere Ophold i Franrike har Atelier i Fru Grünnings Hauge" i Christiania. 21.7.og 22.9.s. å. averterer han at han flytter til Bakkehuset i Pilestrædet. I 1857 har han også adresse Præstegd. 2 og i 1866 er han blitt fotograf med adresse Dronningens Gade 4.

Virkesteder:
1848: Oslo
1857: Oslo
1866: Oslo
1847: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Danmark
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post