Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
F.A. Kling ?
 
  Biografi/historikk: Annonserte i 1926 i Lillehammer-avisene at han driver Foto-Atelier-Otta. Han tilbyr bl.a. storforstørrelser som dekorasjoner i offentlige bygg.

Virkesteder:
1926: Otta
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post