Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aune ?
 
  Biografi/historikk: Ansatt ved Telegrafen i Tvedestrand en kort tid, drev også fotografatelier, som han solgte til Gustaf Norberg i 1899. Denne drev det så til 1939.

Virkested:
1895 ca-1899: Tvedestrand
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Erik Østbys fotosamling
     Tvedestrand historielags fotosamling
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
     Fotosamlinga ved Odda bibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post