Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Louise Kjellerød 1876-1943
 
  Biografi/historikk: Født på gården Kjellerød i Råde, Østfold. i 1876. Aagot Horjen fra Tune, Østfold, arbeidet hos henne som fotoassistent. Hennes arkiv er ikke bevart.

Virkesteder:
1910-0000: Sarpsborg, Jernbanegata
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sarpsborg kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post