Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Klaus Anton Kirkhorn 1873-d.
 
  Biografi/historikk: Født 11.02.1873
Født i Molde . Sønn av fotograf Jacob Andreas K. og Karen Anna Knutsen, gift med Anna Karoline Kosberg (d. 1950). Overtok 1.1.1899 "Fotograf Kirkhorn", startet av faren i Molde 14.10.1869. Det betyr at de bilder fra Ålesundsbrannen som firmaet ga ut i 1904 var det denne Klaus Anton som stod bak. I Ålesund kom han seg bl.a. om bord i den keiserlige utsendte "Weimar" av Bremen og tok bilder av offiserer, leger og sykepleiersker om bord. Klaus Anton Kirkhorn startet en forlagsavdeling for prospektkort i 1902. På eget forlag ga han ut 31 forskjellige postkort fra brannen i Ålesund i 1904. Han fotograferte i Ålesund også under gjenreisingen i 1905 da den nye byen begynte å ta form. Overlot firmaet 1.1.1911 til sin yngre bror Karl, som drev det til 1.1.1954, hvoretter det ble overtatt av hans datter Bjørg Kirkhorn Vada. Klaus K. gjenopptok portrettfotograferingen og startet i 1902 også en forlagsavdeling for prospektkort m. m. 12.4.1961 ble firmaet overtatt av John Th. Karlsen med Gisle Johnsen som kompanjong fra 1963. Firmanavnet er idag "Fotograf Kirkhorns Eftf.". Han overtok også bankkassererjobben etter farens død, og ble kasserer på heltid etter at broren overtok firmaet.

Virkesteder:
1899-1910: Molde
  Kilder: Kilder
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Aalesunds Museums billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post