Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Theodor Kinck 1832-1903
 
  Biografi/historikk: Distriktslege i Strandebarm 1876-1901. Far til dikteren Hans E. Kinck. Trolig den første amatørfotograf i Hardanger hvor han begynte å fotografere på midten av 1890-tallet. Opptatt av vanlige menneskers liv som han skildret gjennom fotolinsen på en varm og nær måte. 45 av de vel 400 fotografiene i samlingen etter ham ble vist på en utstilling i Hardanger Folkemuseum høsten 1991.

Virkesteder:
1895 ca.-1901: Strandebarm
  Kilder: Kilder:
Hordaland 19.10.1991
Gula Tidend 19.10.1991
Hordaland Folkeblad 12.11.1991
Hardanger Folkeblad 18.10.1991 og 21.10.1991
Fotografier tekne av dr. Kinck i Strandebarm rundt år 1900, Bygdejol, Kvam 1986
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post