Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aage Kihle 1907-1963
 
  Biografi/historikk: Født 03.03.1907
Pressefotograf i Skjeberg. Sønn av Karl August Kihle og Helga Olsen. Begynte i lære sept. 1924 hos K. Knudsen & Co. i Bergen, sv.prøve s.s. juli 1929. Hos Lind i Narvik til sept.1930, deretter i Myres Pressebyrå til sept. 1932, fra okt. s.å. i Norsk Telegrambyrås billedavdeling, håndv.brev juli 1935, fra sept. s.å. tekn. leder og styremedl. i Norsk Telegrambyrås Billedavdeling A/S.

Virkesteder:
1924-1929: Bergen
1929-1930: Narvik
1930-1932: Oslo (Myhres pressebyrå)
1932-0000: Oslo (NTB)
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post