Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ernst Emil Aubert 1834-1913
 
  Biografi/historikk: Sønn av kammerråd, postforvalter Ernst Emil A. (1799-1863) og Anna Catharina Theilmann (1802-1870). G. m. Anna Olsen (1843-77), 1 sønn, 1 datter. I 1875 og 1876 averterer han i Ny Ill. Tidende at han "anbefaler sit fotografisk, artistiske Atelier. Fotografierne skaffes gode også ved overskyet Veirligt". Premie Verdensutstillingen i Filadelfia 1876.

Virkested:
1876-?: Oslo; Kongensgade 13.
1878-?: Oslo; Hj. af Kongensgade og Prindsensgade.
1870 ca-?: Oslo; Jernbanetorvet, Hotel Royal.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Teatermuseet i Oslo, fotosamlingen
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post