Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
August Haraldsson 1857-1899
 
  Biografi/historikk: Født 1857 - død 07.03.1899.
Åpnet atelier i Arendal i 1889. Hadde da hatt atelier i Christiania i flere år, og denne forretningen hadde han fortsatt den tiden han var i Arendal. I Christiania holdt han på fram til han døde i 1899. Firmaet ble sannsynligvis fortsatt av hans enke, for så sent som i 1902-03 ble det avertert med adresse Grændsen 3. Firmaet i Arendal ble i 1894 overtatt av Magnus Løvfold, i 1934 av hans sønn John L., og drives idag av dennes sønn Magnus og Ivar Post under navnet "Fotohuset Magnus Løvfold & Co.".

Virkesteder:
1886: Oslo; Nedre Slotsgade 19, hjørnet av Carl Johans Gade
1889-1894: Arendal ; Strandgt.
1889: Oslo; Prindsens Gade 12, hjørnet af Kirkegaden
1897-1899: Oslo; Grændsen 4
1886-1899: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Skjema Lørenskog bygdemuseum 19.02.1998.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Lørenskog biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post