Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Roald Haraldsen 1913-1973
 
  Biografi/historikk: Født 06.08.1912. (1913?), død 1973
Fotoamatør fra Skien. Haraldsen tok de senere publiserte bildene fra Menstad-slaget i 1931 og solgte dem til Dagbladet. Etter det ble han ansatt som Dagbladets første fast ansatte pressefotograf. Etter 2 og et halvt år i Oslo flyttet han tilbake til Skien hvor han startet fotofirma og drev som frilansfotograf. Ved Norsk folkemuseums overtakelse av Dagbladets negativarkiv (1950-1972) ble også Haraldsens del av dette overført til museet.

Virkested:
1938-0000: Skien; Torvgt. 15
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989.
Varden 18.08.1989.
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Roald Haraldsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post