Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thorolf Karlsen ?
 
  Biografi/historikk: Meget aktivt og sentralt medlem i Oslo Kamera Klubb fra 1967.

Virkesteder:

1967-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Objektivet 16(1972) : 3, s. 22-24
Fotografi 6(1973) : 10, s. 32-35
Fotografi 10(1977) : 7/8, s. 58-61
Objektivet 28(1984) : 1/2, s. 10-11
Fotografi 18(1985) : 7, s. 25-29
Objektivet (1992) : 4, s. 29-38
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     View A/S, fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post