Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristian Magnus Kanstad 1907-1983
 
  Biografi/historikk: Født 30.08.1907 - død 1983
Født i Lødingen. Sønn av fotograf Hans W. M. Kanstad og Julie Risan. Gift 1939 med Mary Rødø, datter av Alma og Albert Rødø. 1 sønn, 2 døtre. Utlært hos sin far, fotografkurs ved Trondheims Fagskole 1927 og 1929, sv.prøve i Svolvær 1931. Startet egen forretning i Sulitjelma i 1931. Studiereise 1932 til Sverige og Danmark med L.J. Nerliens stipend. Håndv.brev i Svolvær mars 1936. Startet 1936 Kanstads Fotocentral i Svolvær. I 1946 overdro faren forretningen i Lødingen til Kristian Kanstad.

Virkesteder:
1931-1936: Sulitjelma
1936-1946: Svolvær
1946-0000: Lødingen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 14(1977) : 9, s. 307 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 69(1983) : 2, s. 34 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post