Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Walsø Mathisen Kanstad 1880-1948
 
  Biografi/historikk: Født 09.07.1880
Født i Lødingen i 1880 (1879?). Død samme sted 09.05 1948. Sønn av Kristian Mathisen og Magdalena Hansen, gift 30.10.1906 med Julie Martine Risan, datter av Lorents R. og Ellen Olsen, 2 sønner. I lære 2 år hos A. Einan og Th. Brændmo, svenn 4 år, etablerte egen forretning våren 1905. Var en av stifterne av Nordlands Fotografiske Forening 1914, hadde mange tillitsverv der og i landsforeningen samt div. offentlige verv. Diplom på Håndverksutstillingen i Harstad i 1911. Hans første fotoatelier fra Lødingen befinner seg nu i Nordland Fylkesmuseum i Bodø, og et gammelt bakteppe fra atelieret er havnet i Fotografmuseet på Gamle Bergen Museum. I 1946 overdro han forretningen i Lødingen til sønnen Kristian Kanstad. Også bilder i Bergen Bank Svolvær.

Virkesteder:
1905-1946: Lødingen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norske fotosamlinger, 1989
Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910 (1987)
Walsø-Kanstad, L. (brev 14.2.1980 i kommunemappe Lødingen)
Vesterålen 15.05.1991 og 12.02.1992
Harstad Tidende 26.06.1992
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 6, s.70 (50 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 5, s. 77 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Hans W. M. Kanstad
     Evenes kommunes fotosamling
     Lødingen kommunes fotosamling (Reg. anm.: uklart hvilken Kanstad det dreier seg om.)
     Fotografier etter Hans W. M. Kanstad (DnB NOR)
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Sør-Senja museums fotosamling
     Vesterålsmuseets bildesamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post